46 oku nen no koi

GIAPPONE 2006
SCHEDA FILM

Regia: Takashi Miike

Attori: Ryûhei Matsuda - Jun, Masanobu Andô - Shiro, Shunsuke Kubozuka, Kiyohiko Shibukawa, Jo Kanamori, Kenichi Endô, Renji Ishibashi, Ryo Ishibashi, Shirô Kazuki

Soggetto: Ikki Kajiwara, Hisao Maki

Sceneggiatura: Masa Nakamura

Fotografia: Masahito Kaneko

Montaggio: Yasushi Shimamura

Scenografia: Nao Sasaki

Costumi: Michiko Kitamura

Altri titoli:

Big Bang Love: Juvenile A

Big Bang Love, Juvenile A

46-okunen no koi

Durata: 85

Colore: C

Genere: DRAMMATICO

Specifiche tecniche: 35 MM (1:1.85)

Tratto da: romanzo "Shônen A erejî" di Ato Masaki (pseudonimo di Ikki Kajiwara e Hisao Maki)

Produzione: EISEI GEKIJO, EXCELLENT FILM, MAKI PRODUCTION, SHOCHIKU KINEMA KENKYÛ-JO

NOTE
- IN CONCORSO AL 56MO FESTIVAL DI BERLINO (2006) NELLA SEZIONE 'PANORAMA'.

- PRESENTATO FUORI CONCORSO AL 24MO TORINO FILM FESTIVAL (2006).