Michisuke Kashiwaya

Filmografia

1996 - Kids return - Ritornare ragazzi - Attore - Hiroshi