Jô Odagiri

Noto anche come: Joe Odagiri

Filmografia

2019 - Lan Xin Da Ju Yuan - Attore - Furuya Saburo

2019 - Aru sendo no hanashi - RegiaSceneggiaturaMontaggio

2018 - Inkan, gongkan, sikan grigo inkan - Attore - Fidanzaro di Eve

2011 - Kiseki - Attore - Kenji Kinami

2011 - Mai-wei - Attore - Hasegawa Tatsuo

2009 - Lang zai ji - Attore - Comandante Lu Shenkang

2009 - Kûki ningyô - Attore - Sonoda

2008 - Dangkou (Plastic City) - Attore - Kirin

2008 - Dream - Attore

2007 - Sad Vacation - Attore

2006 - Mushi-shi - Attore - Ginko

2006 - Pavillion sansho-uo - Attore - Hoichi Tobishima

2006 - Hazard - Attore - Sin

2006 - Castigo - Attore - Dr. Takagi

2006 - Yureru - Attore

2005 - Yume no nakae - Attore - Yuji

2004 - OPERETTA TANUKIGOTEN - Attore - Amechiyo

2003 - Azumi - Attore - Bijomaru Mogami

2002 - Akarui mirai - Attore - Yuji