Chiara Mastalli

ROMA (Italia), 2 agosto, 1984

Attrice.