Bu su

GIAPPONE 1987
SCHEDA FILM

Regia: Jun Ichikawa

Attori: Yasuko Tomita - Suzume, Michiyo Ôkusu - Kochou, Kazue Ito - Ageha, Masahiro Takashima - Tsuda, Issey Ogata - Kitazaki, Nobuo Nakamura, Minako Fujishiro, Shigeru Muroi

Sceneggiatura: Makiko Uchidate

Fotografia: Tatsuhiko Kobayashi

Musiche: Aya Itakura

Montaggio: Yoshiyuki Okuhara

Scenografia: Katsumi Kaneda

Durata: 95

Colore: C

Produzione: KUNISUKE HIRABAYASHI, TAKAOMI IDEGUCHI, TOSHIAKI NAKAZAWA