Adrenaline Drive

Adorenarin doraibu

GIAPPONE 1999
E' un'astuta commedia di ladri. Una perdita di gas esplode nel quartiere di Yakuza, una timida bambinaia e uno scaltro venditore d'auto trovano e si appropriano di una borsa piena di denaro sporco.
SCHEDA FILM

Regia: Shinobu Yaguchi

Attori: Masanobu Andô - Satoru Suzuki, Hikari Ishida - Shizuko Sato, Kirina Mano, Kazue Matsugae, Yutaka Matsushige - Kuroiwa, Koichi Ueda, Yu Tokui - Chinpira

Soggetto: Shinobu Yaguchi

Sceneggiatura: Shinobu Yaguchi

Fotografia: Takeshi Hamada

Musiche: Seiichi Yamamoto

Montaggio: Shinobu Yaguchi

Scenografia: Yoshio Yamada

Durata: 112

Colore: C

Genere: COMMEDIA

Produzione: KIYOSHI MIZOKAMI