Zeng Jian

Noto anche come: Jian Zeng

Filmografia

2024 - An Unfinished Film - Fotografia

2019 - Lan Xin Da Ju Yuan - Fotografia

2014 - Tui Na - Fotografia

2012 - Mystery - Fotografia

2009 - Spring Fever - FotografiaMontaggio

2007 - Ping Guo - Montaggio

2006 - Summer Palace - Montaggio