Iwao Ishii

Filmografia

2014 - Chiisai Ouchi - Montaggio

2013 - Tokyo kazoku - Montaggio

2009 - Otouto - Montaggio

2008 - Kabei - Montaggio

2006 - Bushi no ichibun - Montaggio

2002 - Tasogare Seibei - Montaggio

1986 - Ripresa finale - Montaggio