Hugo Blanco

Noto anche come: Hugh White, Hugo Blanco Golioso, Ugo Blanco