Faye Wong

Filmografia

2009 - Er ren - Attore - La Donna

2004 - 2046 - Attore - Wang Jing Wen/Androide sul treno

2002 - Chinese Odissey - Attore - Principessa Wushuang

1994 - Hong Kong Express - L'espresso per Hong Kong - Attore - Faye