Ernest Van Pelt

Filmografia

1916 - Charlot ladro - Charlot fuorilegge - Aiuto regia

1915 - Charlot vagabondo - Aiuto regiaAttore - Vagabondo

1915 - Charlot alla spiaggia - Aiuto regia

1915 - Charlot apprendista - Aiuto regia

1915 - Charlot marinaio - Aiuto regia

1915 - Una serata a teatro - Aiuto regia

1915 - Charlot boxeur - Aiuto regia

1915 - La signorina Charlot - Aiuto regia - (assistente)

1915 - Charlot nel parco - Aiuto regiaAttore - Poliziotto

1915 - Charlot inserviente di banca - Aiuto regia

1915 - Charlot prende moglie - Aiuto regiaAttore - Poliziotto

1915 - Charlot nottambulo - Aiuto regia - (assistente)