Denis Puhira

Filmografia

1962 - TI-KOYO E IL SUO PESCECANE - Attore - Ti-Koyo Bambino